Mengapa buta?

Bismillah.

Sekadar tertanya pada diri.. Mengapa saat kita ditaklifkan sebagai pimpinan..saat kita berjawatan..pandangan mata kita sungguh celik, mampu menafsir dan memahami keadaan dengan baik. Tetapi bila kita bukan lagi ditaklifkan sebagai pimpinan, tiada lagi memegang jawatan..pandangan mata kita terus buta. Mengapa?Lama aku memikirkan persoalan ini. Sungguh risau jika diri aku sendiri diuji dengan hal yang demikian.
Kita perlu sedar bahawa walau setinggi dan sejauh manapun pengalaman kita..setajam mana pun buah fikiran kita..kita tidak akan pernah yakin bahawa pandangan dan buah fikir kita adalah yang terbaik. Maka di situlah hadirnya ajaran Islam yang sungguh indah, yang menuntut kita bermusyawwarah dalam menetapkan sesuatu keputusan. Maka apabila keputusan mesyuarat telah diputuskan, janganlah lagi kita mengambil sikap meletakkan 'kepala otak' kita di atas keputusan mesyuarat.

Kerana kita tahu bahawa mesyuarat ini ada disiplin-disiplinnya, ada melibatkan pelbagai sisi pandang, melibatkan perbahasan yang melumatkan sudut pandang dan banyak lagi kelebihan-kelebihan berbanding berfikir secara bersendiri.

Jika pernah ditarbiyyah dalam kepimpinan..janganlah dilupakan terus disiplin yang asas ini. Sudah barang pasti sebelum sesuatu keputusan itu dikeluarkan, sudah mengambil kira banyak sudut pandang dan mengambil kira maslahat secara majoriti bukan lagi maslahat individu.

Nasihat buat diri.

Wallahualam.

Jom Kenali UPM!Latar Belakang UPM

Universiti Putra Malaysia mula ditubuhkan sebagai sebuah Sekolah Pertanian pada 21 Mei 1931. Ia dibangunkan di kawasan seluas 22 ekar di Serdang dan menawarkan dua program sahaja pada masa itu; Program Diploma 3 tahun dan Program Persijilan 1 tahun di dalam bidang pertanian. Tanggal 23 Jun 1947, Sekolah Pertanian ini telah dinaiktaraf sebagai Kolej Pertanian Malaya oleh Sir Edward Gent, Gabenor Malayan Union ketika itu. Penubuhan Universiti Pertanian Malaysia seterusnya tercetus apabila Sekolah Pertanian di Serdang ini bergabung dengan Fakulti Pertanian, Universiti Malaya. Dr. Mohd. Rashdan bin Haji Baba, yang merupakan pengetua Kolej Pertanian Malaya, dilantik sebagai Naib Canselor di bawah Seksyen 18, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Universiti Pertanian Malaysia memulakan sesi akademiknya pada 23 Julai 1973 dengan pengambilan seramai 1,559 pelajar. Pelajar-pelajar tersebut memulakan pengajian di tiga fakulti pengasas dan satu bahagian asasi iaitu Fakulti Kedoktoran Veterinar dan Sains Penternakan, Fakulti Perhutanan, Fakulti Pertanian dan Bahagian Sains Asasi, yang pada masa itu menekankan bidang perhutanan dan veterinar selaras dengan dasar dan keperluan Negara. Pada tahun 80-an, UPM mengembangkan bidang pengajian ke bidang Sains dan Teknologi (S&T). Pada tahun 3 April 1997, nama Universiti ditukar dari Universiti Pertanian Malaysia ke Universiti Putra Malaysia oleh Mantan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohammad, untuk menggambarkan status UPM sebagai pusat pengajian tinggi yang merangkumi pelbagai bidang, terutamanya sains dan teknologi maklumat yang menjadi keperluan kepada pembangunan negara di alaf baru ini.


Visi/Misi/Matlamat Kami/Dasar Kualiti

VISI » Menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa.

MISI » Memberikan sumbangan bermakna kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara serta kemajuan manusia sejagat menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu

MATLAMAT UPM

» Matlamat 1
Mempertingkat kualiti dan daya saing graduan

» Matlamat 2
Penjanaan nilai melalui ekosistem RDCE yang mantap dan lestari

» Matlamat 3
Melonjak perkhidmatan jaringan industri dan masyarakat

» Matlamat 4
Memperkasa UPM sebagai pusat kecemerlangan pertanian

» Matlamat 5
Mempertingkat kualiti tadbir urus

DASAR KUALITI

Staf Universiti Putra Malaysia beriltizam ke arah kecemerlangan melalui penerapan budaya kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan sokongan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan.

Staf Universiti Putra Malaysia akan melaksanakan tanggungjawab dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan, serta memastikan objektif tersebut dikaji dari semasa ke semasa supaya selaras dengan visi, misi dan matlamat UPM.


Ingin Mengetahui UPM Dengan Lebih Lanjut?

Sila klik ke pautan yang berikut.

Website : www.upm.edu.my
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...